Renovatie


Bouwgoed is uw partner voor de uitwerking en uitvoering van uw renovatieproject. 
Een persoonlijke aanpak op maat wordt voorgesteld om met u te komen tot de beste begeleiding van uw renovatieproject.

U heeft als klant de keuze om zowel het studietraject, met inbegrip van het studie- en vergunningsdossier tot en met uitvoering, als het effectieve renovatietraject te doorlopen.

Het studietraject waarin we u bijstaan omvat de nodige stappen om te komen tot een persoonlijk, functioneel en budgettair realistisch uitvoeringsplan.

Hoe gaan we te werk?

We starten met de uitwerking van verschillende conceptplannen waarin de functionele maar ook technische mogelijkheden van uw verbouwing worden verduidelijkt.

In tweede fase wordt in een voorontwerp de concrete materiaalinvulling besproken als ook een gedegen budgettaire eerste controle uitgevoerd.

In laatste fase wordt de stap gezet naar een ontwerpplan (nodig bij aanvraag omgevingsvergunning) of onmiddellijk het uitvoeringsplan om de werken nauwgezet te kunnen aanvatten.

De begeleiding van de omgevingsvergunning alsook de verplichte eisen inzake EPB en de veiligheidscoördinatie kunnen volledig door Bouwgoed worden opgenomen.

Van grondwerken tot finale afwerking

Het renovatietraject kan in onderlinge afstemming met u als klant (of uw architect) of na het reeds doorlopen studietraject met u worden aangevat.
Van grond- en ruwbouwwerken, dakwerk, schrijnwerk, loodgieterij, elektriciteit enz… tot de finale afwerk.

Kortom: het volledige renovatiepakket wordt door één partij voor u opgevolgd en gerealiseerd.

Bouwgoed staat garant voor de gehele aansturing van uw bouwproject zijnde het technische, financiële en budgettaire luik dat in nauw overleg continu met u wordt afgestemd.